Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) olarak başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız veilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için siz müşteri adaylarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile bunların irtibat kişilerine ve Şirketimize erişim sağlayanlaraaitkişisel verileri, yine anılan yasalara uygun surette işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanızaya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Müşteri Adayları ve/veya İrtibat Kişileri

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)*

İletişim Bilgisi (Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi)*

Müşteri Bilgisi (Görüşme notu)

Müşteri adaylarının CRM programına kaydedilmesi

Meşru Menfaatin Bulunması

İş Ortağı – Sunucuları yurtdışında bulunan CRM firmasından hizmet alınması(Yurtdışı)

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)

İletişim Bilgisi (Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Domain adresi)

Müşteri Bilgisi (Görüşme notu)

Müşteri adayı listelerinin oluşturulması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Meşru menfaatin bulunması

Müşteriler ve/veya İrtibat Kişileri

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

Kimlik Bilgisi  (Ad–Soyad)

İletişim Bilgisi  (Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi)

Müşterilerin CRM programına kaydedilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası 

Açık Rıza (yurtdışı aktarım)

İş Ortağı – Sunucuları yurtdışında bulunan CRM firmasından hizmet alınması (Yurtdışı)

Kimlik Bilgisi  (Ad–Soyad)

İletişim Bilgisi  (Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Domain adresi)

Müşteri Bilgisi (Görüşme notu)

Müşteri listelerinin oluşturulması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Kanunlarda öngörülmesi

Meşru menfaatin bulunması

Kimlik Bilgisi (Ad–Soyad, Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi)

İletişim Bilgisi (Adres, Domain adresi)

Müşteri Bilgi (Sözleşme tutarı)

Müşteriler ile satış ve iş birliği sözleşmelerinin imzalanması 

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Kimlik Bilgisi (Ad–Soyad) İletişim Bilgisi (E-posta adresi)

Müşteri yönetim uygulamasında hesap oluşturulması ve süreç takibi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Kimlik Bilgisi  (Ad–Soyad)

İletişim Bilgisi  (Telefon Numarası, E-posta adresi, Domain adresi)

Müşteri Bilgisi (Görüşme notu)

Müşteri kayıtlarının şirket içi CRM programında tutulması

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Meşru menfaatin bulunması

Kimlik Bilgisi (Ad–Soyad, Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, TCKN)

İletişim Bilgisi (Adres, Telefon Numarası)

Müşteri Bilgi (Satılan ürün, ürün tutarı)

E-fatura ve e-arşiv fatura düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

İş Ortağı – özel entegratör, muhasebe programı

Gelir İdaresi Başkanlığı – Bildirim yükümlülüğü

Kimlik Bilgisi (Ad–Soyad, Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, TC Kimlik No)

Ba ve Bs formlarının Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi

Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı – Bildirim yükümlülüğü

Kimlik Bilgisi (Ad–Soyad)

İletişim Bilgisi (E-posta adresi, Telefon numarası)

Müşteriler ile cari hesap mutabakatı yapılması

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad)

Müşteri Bilgisi (Unvan)

Görsel ve İşitsel Bilgi (Röportaj videosu, fotoğraf)

Kurumsal müşteri temsilcilerine ait görsel materyallerin Şirket web sitesine yüklenmesi

Açık Rıza

İş Ortağı – Materyallerin Youtube platformuna yüklenmesi (Yurtdışı)

Kimlik Bilgisi

(Ad–Soyad, Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, TC Kimlik No)

Satınalma Formu

Sözleşmenin kurulması ve ifası

İş Ortağı – Sunucuları yurtdışında bulunan firmadan hizmet alınması (Yurtdışı)

Tedarikçiler ve/veya İrtibat Kişileri

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, Ticaret Unvanı, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi)

İletişim Bilgisi (Adres, Domain adresi)

Müşteri Bilgi (Sözleşme tutarı)

Tedarikçiler ile hizmet ve mal tedarik edilmesine ilişkin sözleşmelerinin imzalanması 

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, Ticaret Unvanı)

İletişim Bilgisi (E-posta adresi, Telefon numarası)

Finansal Bilgi (IBAN numarası)

Tedarikçilere ödeme yapılması

Sözleşmenin kurulması ve ifası 

Erişim Sağlayanlar (Web sitesi ziyaretçileri, iletişim kanalları ile irtibat sağlayanlar)

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, IP Bilgisi)

Konum Bilgileri (Lokasyon Bilgisi)

Müşteri İşlem Bilgisi (Log Kayıtları, Cihaz ve Tarayıcı Bilgileri, Kullanıcı Gezilimi) 

Çerezler aracılığı ile kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi

Ürün ve kampanyalardan haberdar etmek amaçlı sosyal medya ve online tüm mecralarhedeflemesi

Meşru menfaatin bulunması

Kimlik Bilgileri  (Ad-Soyad)

İletişim Bilgisi (Telefon Numarası, E-Posta Adresi) 

Müşteri Bilgisi  (Mesaj İçeriği)

Çağrı merkezi çağrılarının ve e-posta ile gelen taleplerin yanıtlanması

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileri  (Ad-Soyad, IP Bilgisi)

Müşteri Bilgisi  (Firma Bilgisi, Mesaj İçeriği)

Web sitesi üzerinden canlı destek yazışmalarının gerçekleştirilmesi

Açık Rıza

İş Ortağı – Sunucuları yurtdışında bulunan firmadan hizmet alınması (Yurtdışı)

Kimlik Bilgileri  (Ad-Soyad)

İletişim Bilgisi (Telefon Numarası, E-Posta Adresi) 

Müşteri Bilgisi 

Firma Bilgisi, Mesaj İçeriği)

Web siteleri üzerinden ürün pazarlama faaliyet amacıyla gelen demove satış ortaklığı talepleri formu

Açık Rıza

İş Ortağı – Sunucuları yurtdışında bulunan firmadan hizmet alınması (Yurtdışı)

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya adresinde yer alan form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.